Sponsors en donoren

De activiteiten van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten kosten veel geld, ondanks dat veel werk door vrijwilligers wordt gedaan. Ongeveer de helft van de kosten wordt opgebracht door de leden en de deelnemers aan activiteiten als conferenties, cursussen en Cafés. Sponsors en donoren dekken de andere helft. Dankzij sponsor- en donorbijdragen lopen de prijzen van activiteiten niet al te ver op, zodat ze bereikbaar blijven voor freelancers en leden van redacties met een klein budget. Bovendien verkleinen de sponsor- en donorbijdragen de risico’s voor de vereniging en dragen ze zodoende bij aan de continuïteit van de VVOJ.

De VVOJ heeft richtlijnen opgesteld voor sponsoren, subsidiegevers en donatiebeleid om de onafhankelijkheid van de vereniging te waarborgen.
Aanbiedingen door potentiële (geld)verstrekkers zullen getoetst worden aan door VVOJ opgestelde criteria:
– passend in de doelstelling van VVOJ
– ondersteunt de kerntaken van VVOJ
– niet marktverstorend
– transparantie over de oogmerken van potentiële sponsors
– verstrekker doet in de ogen van het bestuur geen afbreuk aan de reputatie van de VVOJ

Richtlijnen sponsoring (pdf)

Structurele financiële steun voor VVOJ-activiteiten

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ is per 1 juli 2010 een structurele donorrelatie aangegaan met de in Nederland gevestigde Adessium Foundation. Adessium Foundation is op dat moment als premium donor toegetreden tot de groep donoren en sponsoren van de vereniging. De overeenkomst tussen beide partijen loopt tot juli 2016.

Meer informatie:

* Q&A m.b.t. sponsor- en donorenbeleid, ter gelegenheid van de overeenkomst met Adessium Foundation (inloggen vereist)
* Interview met Adessium-directeur Pieter Stemerding (inloggen vereist)

Premium donor

 

Premium sponsor

Hoofdsponsor

 

Verenigingssponsor
 

Daarnaast zijn er nog bedrijven en organisaties die een specifieke activiteit van de VVOJ ondersteunen, zoals een conferentie.