Organisatie

De VVOJ heeft een parttime directeur (0,6 FTE) en een parttime bureaumedewerker (0,5 FTE) in dienst. De salariëring is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de CAO voor dagbladjournalisten. Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en werkgroepleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten.

Directeur
Tanja van Bergen

Bureau
Liesbeth de Looper

Bestuur
Harm van den Berg, freelance
Wilco Dekker, de Volkskrant
Karel Degraeve, adjunct-hoofdredacteur Knack
Annick Hus, freelance
Daan Marselis, freelance
Paul Schram, EenVandaag
Evert de Vos (voorzitter), redactiechef De Groene Amsterdammer
Vincent Weggemans (secretaris), freelance
Jaap Zeekant (penningmeester), freelance

Kascommissie
Miro Lucassen, freelance
Jef Poortmans, freelance

Werkgroep Conferentie
Jielis van Baalen
Harm van den Berg
Geesje van Haren
Winny de Jong
Fabienne Meijer
Hugo van der Parre
Pim Peterse
Vincent Weggemans

Werkgroep LROJ
Richel Bernsen
Harm van den Berg
Sergio Boutkan
Esdor van Elten
Job van der Meer
Guusje Tromp
Leny Verplancke

Werkgroep Jaarboek
August Hans den Boef
Jaco Boer
Coco Gubbels
Annick Hus
Raymond Krul
Frank van Laeken
Jef Poortmans
Bram Vermeer
Marijke de Vries
Vincent Weggemans

Werkgroep Cafés
Leontien Aarnoudse
Sander Bartling
Sjors van Beek
Joga Brouwers
Maaike Goslinga
Rik van Hulst
Daan Marselis
Wil van der Schans
Siebe Sietsma
Pauline Sinnema
Margo Smit
Astrid Cornelisse

Werkgroep Jongeren
Anne de Blok
Nick Felix
Paul Schram
Paulien Sewuster
Jerry Vermanen
Petra Vissers

Werkgroep WOB
Sjors van Beek
Marlies de Bouwer
Wilco Dekker
Peter Mom
Hugo van der Parre
Wil van der Schans
Paul Schram
Anneke Verbraeken