Organisatie

De VVOJ heeft een parttime directeur (0,6 FTE)  in dienst. Het bureau wordt freelance ondersteund. De salariëring/honorering is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de cao voor dagbladjournalisten. Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en werkgroepleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten.

Directeur
Tanja van Bergen

Bureau
Eveline Alders

Bestuur
Harm van den Berg, freelance
Wilco Dekker, de Volkskrant
Karel Degraeve, adjunct-hoofdredacteur Knack
Annick Hus, freelance
Paul Schram, EenVandaag
Evert de Vos (voorzitter), redactiechef De Groene Amsterdammer
Vincent Weggemans, freelance

Kascommissie
Miro Lucassen, freelance
Jef Poortmans, freelance

Loepcommissie
Yvonne van de Meent
Tricia Bots

Werkgroep Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ)
Richel Bernsen
Sergio Boutkan
Esdor van Elten
Stefan ten Teije
Leny Verplancke

Werkgroep Cafés
Leontien Aarnoudse
Sander Bartling
Sjors van Beek
Joga Brouwers
Astrid Cornelisse
Rik van Hulst
Daan Marselis
Wil van der Schans
Siebe Sietsma
Pauline Sinnema
Margo Smit

Werkgroep Jongeren
Nick Felix
Paul Schram
Paulien Sewuster
Jerry Vermanen
Petra Vissers

Werkgroep WOB
Sjors van Beek
Wilco Dekker
Liset Hamming
Jorg Leijten
Peter Mom
Hugo van der Parre (voorzitter)
Tim Staal
Anneke Verbraeken