Contact

Vragen, berichten, opmerkingen

Geregeld ontvangen we vragen, opmerkingen of berichten over actuele thema’s met het verzoek een standpunt daarover in te nemen of de informatie kenbaar te maken aan een breder publiek.
De VVOJ is een vereniging van onderzoeksjournalisten en voert zelf geen onderzoek uit. Dus ons advies luidt bij dergelijke verzoeken om contact op te nemen met de bestaande media.

Andere vragen, berichten, opmerkingen? Neem contact met ons op!

Bezoekadres
Van Deysselhuis
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam

Telefoon: +31(0)85 047 1652
E-mail het VVOJ-bureau

Vragen?
Journalistiek inhoudelijk: directeur Tanja van Bergen.
VVOJ-activiteiten of  lidmaatschap: e-mail het VVOJ-bureau

Sponsoring
Graag contact opnemen met Tanja van Bergen.

Postadres Nederland
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam

Postadres België
VVOJ
p/a Fonds Pascal Decroos
Rozenweg 4 b
B-1731 Zellik

Bankrekening Nederland

Triodos: NL09TRIO0338814280 t.n.v. VVOJ, Amsterdam
Voor buitenlandse overboekingen:
SWIFT code (BIC) : TRIONL2U

U kunt ook nog steeds betalen via de onderstaande bankrekeningnummers

Rabo: NL61 RABO 0334 4889 07  t.n.v. VVOJ, Amsterdam
Voor buitenlandse overboekingen:
SWIFT code (BIC) : RABONL2U

Bankrekening België
Fortis: BE02001372854740, t.n.v. VVOJ, Amsterdam

Kamer van Koophandel: nummer 34171208