Jaarboek & overige publicaties

Op deze pagina vind je een overzicht van alle publicaties die worden uitgebracht door de VVOJ. Daaronder vallen het Jaarboek en het VVOJ Essay. Sommige van deze publicaties zijn alleen voor leden te bekijken.

 

Cover VVOJ Jaarboek 2016

VVOJ Jaarboek Onderzoeksjournalistiek

In haar Jaarboek Onderzoeksjournalistiek verzamelt de VVOJ de mooiste en leerzaamste onderzoeksjournalistiek uit Nederland en Vlaanderen. Verhalen die misstanden blootleggen en tot politieke debatten leiden. Onderzoek dat opvalt door een slimnme en creatieve aanpak, en door bewonderenswaardige vasthoudendheid.
Hoe gingen de journalisten te werk? Waar liepen ze tegenaan en wat hield hen gaande? Het Jaarboek biedt inspiratie en collegiaal advies voor journalisten die grote of kleine tegels willen lichten. Ook de genomineerden voor de VVOJ onderzoeksprijs De Loep worden in het Jaarboek opgenomen.

Hier kun je alle jaarboeken in pdf downloaden (alleen voor leden).

 

Jaarboeken nabestellen (ook voor niet-leden)

VVOJ-leden krijgen het Jaarboek gratis toegestuurd. Extra exemplaren kosten voor leden €20 voor de jongste editie en €15 voor oudere edities. Niet-leden betalen €30 voor de nieuwste en €20 voor oudere edities. Deze bedragen zijn exclusief portokosten.

Jaarboek bestellen? Stuur een mailtje naar het VVOJ-bureau, met in de onderwerpregel ‘Jaarboek’. Vergeet niet te vermelden welke editie je wilt bestellen (2007 is helaas uitverkocht). We sturen je een factuur en verzenden dan meteen na betaling de bestelling.

essay2016coverVVOJ Essay

Bij de vijftiende VVOJ Conferentie Onderzoeksjournalistiek, op 18 en 19 november in Leuven, maakten we een begin met wat een mooie nieuwe traditie moet worden: de jaarlijkse publicatie van het VVOJ Essay: een betoog waarin ons vak kritisch wordt beschouwd. Hoe staat de (onderzoeks)journalistiek ervoor? Wat zijn relevante actuele ontwikkelingen en welke lessen kunnen we daaruit trekken?

De focus ligt daarbij op het maatschappelijk functioneren van de (onderzoeks)journalistiek. Dus nu even niet de verdienmodellen en de werkgelegenheidsperspectieven voor de beroepsgroep zelf – hoe belangrijk ook – maar een meer filosofisch getinte beschouwing over het belang van ons werk en de vragen die we onszelf daarbij zouden moeten stellen.

Het spits werd afgebeten door Apache-hoofdredacteur Karl van den Broeck en zijn collega Tom Cochez. Hun verhaal, Gezocht: superman/vrouw, vind je hier.

Het essay is in een kleine en mooi verzorgde oplage gedrukt en vormde ook de basis voor de keynote speech waarmee Tom Cochez op 18 november 2016 in de promotiezaal van de Leuvense Universiteitshal de 15de VVOJ Conferentie Onderzoeksjournalistiek opende.

Alle VVOJ-leden hebben het essay in de bus gekregen. Zolang de voorraad strekt, kunnen exemplaren worden nabesteld door €5 per exemplaar over te maken op onze bankrekening: NL61 RABO 0334 4889 07, t.n.v. VVOJ Amsterdam. Vermeld ‘VVOJ Essay’ en het postadres waar de zending naartoe moet.

Overige VVOJ publicaties

Behalve het Jaarboek en het VVOJ Essay geeft de vereniging bij tijd en wijle ook andere, themagerichte publicaties uit. Hieronder vind je ze op een rij.

Marjan Agerbeek, Een nieuwe impuls voor de onderzoeksjournalistiek. Kansen voor de onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen (2011)

Een muur van rubber, de Wob in de journalistieke praktijk (2009)

Investigative Journalism in Europe, VVOJ rapport 2005

Report about journalism in Europe, 2005

Investigative journalism in the US and Sweden, 2003

Car lesmateriaal, 2003

Onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen, 2002