Wat doen wij?

Ineke Inklaar in de workshop Crowdsourcing in de Provincie.

De belangrijkste activiteit van de VVOJ is de jaarlijkse Conferentie Onderzoeksjournalistiek, die afwisselend in Nederland en Vlaanderen neerstrijkt.

Tijdens deze tweedaagse conferentie reiken we ook De Loep uit, onze prijs voor onderscheidende onderzoeksjournalistieke producties.

Een staalkaart van dit werk brengen we samen in het VVOJ Jaarboek Onderzoeksjournalistiek.

Door het jaar heen zijn er diverse andere activiteiten: VVOJ-themacafés, onderzoeksjournalistieke avonden voor een breder publiek, onze Jongerendag en de Trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek. Ook participeert de VVOJ actief in het maatschappelijk debat over onderwerpen als persvrijheid, privacywetgeving en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).