Organisatie

De VVOJ heeft een parttime directeur (0,6 FTE) en een parttime bureaumedewerker (0,5 FTE) in dienst. De salariëring is gebaseerd op salarisschalen gangbaar in de CAO voor dagbladjournalisten. Bestuursfuncties worden niet gehonoreerd. Bestuurs-­ en commissieleden mogen geen betaalde opdrachten voor de vereniging verrichten.

Directeur
Tanja van Bergen

Bureau
Liesbeth de Looper

Bestuur
Harm van den Berg, freelance
Wilco Dekker, de Volkskrant
Karel Degraeve, adjunct-hoofdredacteur Knack
Annick Hus, freelance
Daan Marselis, freelance
Paul Schram, EenVandaag
Trees Verleyen, gepensioneerd docent journalistiek Thomas More Hogeschool
Evert de Vos (voorzitter), redactiechef De Groene Amsterdammer
Vincent Weggemans (secretaris), freelance
Jaap Zeekant (penningmeester), Vakblad Fondsenwerving

Kascommissie
Kristof Clerix, Knack
Miro Lucassen, freelance